project w.

de vernieuwing van deze schoenzaak heeft ook een vernieuwing bij de eigenaars te weeg     gebracht . een totale transformatie was noodzakelijk vermits de zaak gedurende de laatste 30 jaar geen verbouwingen meer had ondergaan. een totaalaanpak was aan de orde , mede met de op til zijnde evolutie van de winkel-/ wandelstraat “ meir ” .

vermits de uitstalramen bijzonder belangrijk zijn en de opdrachtgever tevens diverse    doelgroepen wenste aan te spreken, kwamen we met een verrassend ontwerp om de inkomdeur 13 m naar achter te plaatsen , wat een geweldige open ruimte creëerde die gevuld werd met 3 kubussen van3 x 3 x 3 m .

gezien de snel evoluerende markt zijn er ondertussen reeds diverse kleine en grotere ingrepen gedaan , zodat de zaak nog steeds tot de leading shops behoort.

wij zijn dan ook nog steeds fier op dit resultaat van bijna 30 jaar geleden .

Deel deze pagina